Jak půjčujeme knihy...

Od 1. 1. 2014 probíhá půjčování knih a časopisů v naší knihovně prostřednictvím knihovního systému Clavius.