Městské kulturní středisko Adamov

 • zřízeno z rozhodnutí Zastupitelstva města Adamova 6. 10. 1998 jako příspěvková organizace města Adamova s účinností od 1. 1. 1999.
 • zřizovatel Město Adamov, se sídlem Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, okres Blansko
 • název: Městské kulturní středisko Adamov
  Opletalova 22
  679 04 Adamov
 • IČ 68684100
 • vymezení účelu a předmětu činnosti
 • zabezpečuje komplexní služby kulturně společenského vyžití občanů města

Odpovídající předmět činnosti:

 1. pořádání kulturních a vzdělávacích pořadů pro veřejnost i pro žáky mateřské a základní školy ve městě,
 2. pořádání zájezdů do divadel, na koncerty, výstavy, dále poznávacích zájezdů apod.
 3. pořádání výstav,
 4. pořádání zájmových a vzdělávacích kurzů,
 5. pořádání akcí společenské zábavy,
 6. pořádání akcí a organizace aktivit směřujících ke zlepšení přístupu občanů města k životnímu prostředí,
 7. vytváření podmínek pro zájmovou činnost občanů, zejména dětí,
 8. provozování městské knihovny,
 9. provozování klubů důchodců,
 10. provozování historicko – vlastivědného kroužku.
  • statutární orgán organizace: statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává zřizovatel. Ředitel přísp. organizace plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat ve všech věcech jménem této organizace.

Příspěvková organizace má ve správě majetek ve vlastnictví zřizovatele k jeho vlastnímu využití v souvislosti s realizací předmětu činnosti.

 1. movitý majetek
 2. nemovitý majetek předaný do výpůjčky:
  1. druhé nadzemní podlaží nemovitosti č.p. 345 na ulici Opletalova 22,
  2. část nemovitosti v prvním nadzemním podlaží nemovitosti č.p. 421 na ulici Družstevní 1,
  3. část nemovitosti v prvním nadzemním podlaží nemovitosti č.p. 322 na ulici Komenského 6.