Informace o knihách

  • jen pro lepší orientaci čtenářů zatím v knihách ponecháváme knižní lístky, aby čtenáři měli možnost zjistit, zda knihu neměli již dříve půjčenou.
  • knižní lístky ponecháváme v knihách i při půjčení, proto žádáme čtenáře, aby je v knihách nechávali.
  • pokud si čtenář půjčil knihu po 1. 1. letošního roku, systém sám při půjčování nahlásí, že čtenář již měl knihu půjčenou.
  • výpůjční systém Clavius usnadnil také informace o knize. V případě, že požadovaná kniha není k dispozici v knihovně, knihovnice snadno zjistí, kdo má momentálně knihu půjčenou a kdy končí její výpůjční doba.
  • čtenář má možnost si požadovaný knižní titul v knihovně rezervovat. Rezervovaný titul pro čtenáře, pokud jsou další zájemci o daný titul, je připraven v knihovně cca 14 dnů.