Online katalog knih

Na úvodní stránce webu MKS Adamov (www.mks-adamov.cz) je k dispozici on-line katalog knihovny. Čtenář zde má možnost zjistit, zda knihovna požadovaný titul má ve svém knižním fondu. Také to, jestli je tento titul momentálně k dispozici nebo jestli je půjčený. Čtenář má možnost také zjistit stav svého čtenářského konta, a to zadáním čísla svého čtenářského průkazu a zadáním data svého narození – rok, měsíc den (např. datum narození 31. 1. 1925 – čtenář zadá kód 250131). Tímto způsobem si také může čtenář knihu rezervovat.

Pro snadnější komunikaci mezi knihovnou a čtenářem doporučujeme všem čtenářům, kteří mají zájem, aby uvedli při další návštěvě v knihovně svoji e-mailovou adresu. Např. v případě rezervací potom knihovní systém na vaši adresu automaticky nahlásí, že kniha je již v knihovně k dispozici a do kterého data vám je rezervována.