Informace pro čtenáře

  • výpůjční doba je 2 měsíce
  • před vypršením výpůjční doby má čtenář (pokud o knihu není zájem) možnost si výpůjční dobu prodloužit o 1 měsíc
  • prodloužení výpůjčky může čtenář provést buď osobně, telefonicky na tel. č. 51644681, elektronicky na adrese [email protected] nebo přes on-line katalog knihovny
  • po této době čtenář musí knihy vrátit