ZBIGNIEW JAN CZENDLIK NA BESEDĚ V ADAMOVĚ...

Zbigniew Jan Czendlik bude hostem setkání s podtitulem POSTEL - HOSPODA - KOSTEL, které připravuje MKS Adamov na 8. září 2016. Beseda se koná v sále MKS Adamov od 17:30 hodin. Vstupné: 100 Kč.

"Zigi": Narodil se v Polsku, ale už přes dvacet let žije v Čechách. Zbigniew Czendlik je oblíbeným knězem nejen díky své mediální popularitě, ale i pro svoji otevřenost. S noblesou ukazuje, že lze ctít křesťanské tradice i poslání kněze a přitom nebýt upjatým a vážným představitelem církve, jak si mnozí představují.

  • ZBIGNIEW JAN CZENDLIK NA BESEDĚ V ADAMOVĚ...
  • ZBIGNIEW JAN CZENDLIK NA BESEDĚ V ADAMOVĚ...
  • ZBIGNIEW JAN CZENDLIK NA BESEDĚ V ADAMOVĚ...