TAJEMSTVÍ KOSTELŮ

S OHLEDEM NA PLATNÁ NAŘÍZENÍ SE AKCE NEKONÁ. NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE PO JEHO STANOVENÍ ZVEŘEJNĚN. Jakou roli hrály kostely v životě lidí? Jaký význam má kostel v dnešní moderní společnosti? Jaké jsou zákonitosti vnitřního i vnějšího světa kostela? ... O tom všem a ještě dalších zajímavostech nám přijde vyprávět O. Jiří Kaňa - oblíbený a v Adamově dlouhá léta působící farář. Přijďte se zaposlouchat do jeho vyprávění 28. ledna 2021 v 17 hodin do MKS.

  • TAJEMSTVÍ KOSTELŮ
  • TAJEMSTVÍ KOSTELŮ
  • TAJEMSTVÍ KOSTELŮ
  • TAJEMSTVÍ KOSTELŮ
  • TAJEMSTVÍ KOSTELŮ


Sdílet článek