"SILNICE SE NEBOJÍME!"

Městské kulturní středisko Adamov spolu se společností BESIP při MěÚ Blansko připravilo pro děti ze školní družiny i ostatní zájemce program nazvaný SILNICE SE NEBOJÍME. Jeho cílem je seznámit děti s tím, jak se bezpečně pohybovat na pozemních komunikacích, aby se dokázaly orientovat v tomto prostředí, nevystavovaly se zbytečnému riziku nebo toto riziko samy svým chováním nevytvářely vůči ostatním účastníkům siničního provozu. Celý program je doprovázen hrami, soutěžemi a písničkami, které s touto problematikou souvisí a nabyté vědomosti jsou tak pro děti snadněji zapamatovatelné. Těšíme se na vás: 30. 3. 2023 ve 13:30 h., v MKS Adamov, Opletalova 22 Vstup volný. Kontakt: tel. 607 518 104

  • "SILNICE SE NEBOJÍME!"
  • "SILNICE SE NEBOJÍME!"