Tvořivá hodinka s Laďkou Kotačkovou

Před ukončením výstavy Laďky Kotačkové jsme pro děti ze ŠD na Ptačině připravili setkání s touto výtvarnicí a současně učitelkou výtvarné výchovy v jedné osobě. Na tvořivé hodince 31. května t.r. si pod jejím vedením děti vyrobily akvárium plné veselých rybiček.

  • Tvořivá hodinka s Laďkou Kotačkovou
  • Tvořivá hodinka s Laďkou Kotačkovou
  • Tvořivá hodinka s Laďkou Kotačkovou
  • Tvořivá hodinka s Laďkou Kotačkovou
  • Tvořivá hodinka s Laďkou Kotačkovou
  • Tvořivá hodinka s Laďkou Kotačkovou
  • Tvořivá hodinka s Laďkou Kotačkovou
  • Tvořivá hodinka s Laďkou Kotačkovou
  • Tvořivá hodinka s Laďkou Kotačkovou