Nejvíce půjčované knihy v roce 2017 v Městské knihovně Adamov

Nejvíce půjčované knihy v roce 2017 v Městské knihovně Adamov

Grisham, John: Grayova hora

Körnerová, H. M.: Třetí přístav

Moyes, Jojo: Stříbrná zátoka

Hartl, Patrik: Okamžiky štěstí

Vondruška, Vlastimil: Jáchymovští démoni

Keleová -Vasilková: T.: Touhy

Kelly, Mary Louise: Kulka

Partricio, Anna: Otrokyně od Nilu

Weawer, Tim: Bez slitování

Chamberlain, Diane: Dvojí život

Na 1 registrovaného čtenáře připadalo v loňském roce téměř 40 výpůjček.

Ne každý čtenář si tento počet vypůjčil, někteří si vypůjčili knih nebo časopisů více, jiní méně.

Počet výpůjček knih Čtenářů roku 2017:

vítěz v kategorii dospělí čtenář si vypůjčil 239 knih, čtenář na 2. místě 201 a 3. místo připadlo čtenáři se 169 výpůjčkami. V kategorii dětí si čtenář na 1. místě vypůjčil 56 knih, druhý 49 a třetí čtenář 33 knih.

Také rodiče, kteří navštěvují knihovnu s předškolními dětmi a společně si půjčují knihy, mají svoji kategorii v Čtenáři roku 2017. Vítězové si vypůjčili 233 knih, druzí v pořadí 94 a třetí 89 knih.

Roční registrační poplatek v Městské knihovně Adamov

(roční registrační poplatek je platný vždy na příslušný kalendářní rok, tj. od 1. 1. do 31. 12. daného kalendářního roku):

dospělí čtenáři 50,- Kč/rok,

děti, studenti 25,- Kč/rok,

důchodci, invalidní důchodci 25,- Kč/rok,

Dítě do 15 let se stane čtenářem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce. Ten předloží řádně vyplněnou přihlášku a při podpisu se prokáže platným dokladem totožnosti. Chce-li čtenář uplatnit slevu na průkaz, předloží příslušný doklad (např. studijní průkaz, kartu ZTP apod.)

Žádáme, aby čtenáři případné změny (např. změna adresy, ukončení studia) neprodleně nahlásili knihovníkovi.

V Adamově 6. 3.2018
Zpracovala: Hana Ondroušková

  • Nejvíce půjčované  knihy v roce 2017 v Městské knihovně Adamov


Sdílet článek