A co váš A domov...

Rádi jsme dnes poskytli zázemí a pomoc studentkám FA z VUT Brno, které se v rámci ateliérové práce pokoušely rozklíčovat identitu našeho města a domova. S výsledkem seznámily zájemce formou malé výstavy s přednáškou. Poděkování patří starostovi města Adamova, Bc. Romanu Pilátovi za veškerou pomoc.

  • A co váš A domov...
  • A co váš A domov...
  • A co váš A domov...
  • A co váš A domov...
  • A co váš A domov...
  • A co váš A domov...
  • A co váš A domov...